Naslovna PRILOZI

Susret sa književikom i kompozitorom Brankom Karakašem, organizuje „Prosvjeta“ u Beču

Petak,23.11.2012, 19.30 restoran „Alexandra“  10.Pernerstorfergasse 88 B

…Preuzimam članak sa udruženja kompozitora Srbije: .. Branko Karakaš, kompozitor, pesnik, muzikolog, reditelj, kritičar i prevodilac.Rodjen je 02. maja 1930.g. u mestu Laki, Makedonija. Završio je Vojno-muzičku školu u Zagrebu (violina i truba), Srednju muzičku školu i muzički odsek Pedagoške akademije u Skoplju i Fakultet za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Studirao je i čistu filozofiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju, gde mu je odobrena doktorska teza «Pesme kao sredstvo propagande». Materijal ove doktorske teze objavio je u knjigama «Pesme iz partizanske kolone» i «Muzika na partizanskim stazama».

Kao član dječjeg zbora nastupa u Zagrebačkoj operi. Od 1947.g. muzičar je u Vojnom orkestru Skopske armijske oblasti (trubač i violinista), povremeno nastupa u Skopskoj filharmoniji i Operi, kompozitor je i muzički ilustrator predstava Dramskog teatra u Skoplju. U tom periodu stalni je muzički kritičar lista Nova Makedonija. Saradjuje sa brojnim listovima i stručnim časopisima iz oblasti književnosti i muzike u zemlji i inostranstvu.

Godine 1961. prelazi u Beograd, gde postaje šef za Muzičku popagandu i izdavačku delatnost u Muzičkom odeljenju Saveznog sekretarijata za Narodnu odbranu. Istovremeno je glavni i odgovorni urednik Biltena Saveza kompozitora Jugoslavije, član je redakcije časopisa «Pro musica», organizator i reditelj brojnih jubilarnih i protokolarnih programa na najvišem nivou, scenarista i reditelj Festivala zabavnih i vojničkih pesama i koračnica, Medjunarodnog festivala duvačkih vojnih orkestara «Susreti na Miljacki» u Sarajevu (preko 70 vojnih orkestara iz celog sveta), a kao pukovnik muzičke službe dolazi na mesto direktora Umetničkog ansambla JNA 1981.g. Autor je muzike i ko-reditelj otvaranja Mediteranskih igara u Splitu i Zimske olimpijade u Sarajevu. Na studijskim putovanjima i turnejama gostovao je u više od 30 zemalja sveta. Od 1990.g. nastavlja rad kao slobodni umetnik. U poslednjoj deceniji pretežno boravi i deluje u Beču.

Najpoznatija dela su mu četiri celovečernja baleta: «Galeb»(1982), «Ljubav na pesku»(1985), «Baletska svita» u 9 stavova,(1989), kao i «Evropljanka u New York-u» (2002). Njegov opus čini i preko 300 kompozicija raznih žanrova (dečje pesme, popularne pesme, koračnice, solo-pesme, razne kompozicije za hor, zabavni, revijski i simfonijski orkestar, muzika za teatar, televiziju, radio i film, što je snimljeno na više od stotinu gramofonskih ploča, audio i video kaseta i CD-a.

Medju značajne publikacije spadaju «Antologija posleratnih makedonskih pesnika» (1960), «Makedonski muzički stvaraoci» (1970), «Himne sveta» (1971), «Muzički život u JNA 1945-1985» (1987), «Antologija na makedonski narodni pesni – Antology of Maceodnian Folk Songs» (1995), «Pesme sa ukusom suzavca» (2001), «Antologija narodnih pjesama Crne Gore – Anthologie der Volkslieder von Montenegro» (2006), 17 zbirki poezije, 93 muzička zbornika sa oko 10.000 pesama različite tematike, preko 200 poetskih tekstova i libreta za razna muzička dela. Medju njima su i libreto za prvu omladinsku rok-operu kompozitora Djele Jusića «Ho-ruk», premijerno izvedene u Zagrebu, kantata «U ime domovine» kompozitora Krešimira Baranovića i oratorijum «Ep o slobodi» kompozitora Borisa Papandopula, obe premijerno izvedene na Dubrovačkim ljetnim igrama. Tu spada i 26 knjiga prevoda makedonske beletristike i preko 30.000 prepevanih stihova sa makedonskog i ruskog jezika.

Periodika: Autor više od 700 kritika, članaka, eseja, komentara i naučnih radova u preko 50 listova, stručnih časopisa i publikacija u zemlji i inostranstvu.

Članstvo u profesionalnim udruženjima: u nekadašnjoj Jugoslaviji: Član Saveza kompozitora, član Saveza književnika i član Saveza prevodilaca, u nekoliko mandata i predsednik Udruženja kompozitora Srbije.

Nagrade i priznanja:

Dobitnik je brojnih domaćih i stranih priznanja i odlikovanja, počasnih medalja, povelja i plaketa, medju kojima su Savezna nagrada «4. juli», kao i 57 nagrada na raznim konkursima i muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu. Jedan je od retkih stranaca kojem je dodeljena Velika medalja SAD «Spirit of 76», povodom 200 godina stvaranja Amerike.

Autor članka: Mirel Tomas

 

About the author

Mirel Tomas

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Add Comment

Click here to post a comment