Aktuelno Blog Kultura Naslovna Pisci i ostali umetnici

Kulturni i dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj posetili Srbe u Beču na poziv „Prosvjete“

U prostorijama SP-Crkve  juče, 12. juna 2014, udruženje Prosvjeta je predstavilo goste iz susedne države. Gosti su bili Kulturni i dokumentaconi centar Srba u Mađarskoj, čiji direktor je Milan Đurić koji se sa ostalima ipsred centra predstavio na ovom susretu. Srbi u Mađarskoj  uživaju sasvim drugi status od našeg u Austriji, samim tim što su priznati kao  nacionalna manjina i time  im je omogućilo da dobijaju finansisranje iz  budžeta države i ako je broj Srba daleko manji.Prema tome predstava njihove kulturne baštine je raznovrsna, bogata i prezentna na svim nivoima i kod samih Mađara.Mi u ovoj zemlji ne možemo računati na takvu podršku sa strane države ali to nije razlog da ne stvaramo i ne radimo sa svojim snagama onoliko koliko je to moguće. Posebno, udruženje PROSVJETA je  u boljem položaju jer uživa veliku podršku od same SP. Crkve, kod koje koristi prostorije i naravno informativnu platformu vernika i veroučitalja kao i ostalih  profesora i nastavnika koji su u sastavu ovog udruženja. Pa ipak ne mogu a da ne pomenem ono što su sinoć skoro svi na kraju pričali a mene to ni danas ne ostavlja ravnodušnom. A to je, ako smo već pozvani  i mi “ domaći“,  bez obzira ko je član  Prosvjete a  i gosti, na jedan  takav  za mene značajan susret, na kome  nema  nekog protokola  za takva druženja ali možda bi bio  neophodan  običan  domaćinski obzir koga ne bi trebali zaboraviti ili izostaviti nikada a posebno ne u ovim slučajevima. Posle tako vrućeg letnjeg dana,  dočekani smo u prostorijama Crkve bez da i je neko od domaćina postavio samo običnu  vodu na stolove  koja  nije financijski pboblem. Naravno,  da je dobro  što je „PROSVJETA „odlučila da  neke svoje književne večeri preseli u mali kafic TUTI-FRUTI, koji pripada
članu Prosvjete prof.Svetlane Matić, bar tamo to neće biti problem. A, sada bi prenela jedan deo teksta o Srbima iz Mađarske sa kojima bi rado u narednom periodu ostvarila komunikaciju između nas, bečkih poeta kao umetničke grupe, da bi našli mogućnost  za  za jedan konkretan kulturni program ili projekt, bilo  to u Beču ili u Budimpešti.

O Srbima u  Mađarskoj preuzimam:

Kulturni i dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj (Srpski kulturni centar) je institucija osnovana 2003. Godine od strane Samouprave Srba u Mađarskoj. Svoje aktivnosti Centar, obavlja preko organizacije raznih kulturnih dešavanja ali i prikupljanjem i arhivisanjem raznih materijala vezanih za Srbe u Mađarskoj. Kao takav on ima širok spektar poslovanja i predstavlja instituciju koja afirmiše srpsko kulturno nasleđe i savremena dostignuća srpske kulture u Mađarskoj, integrišući ih u svetske i evropske kulturološke tokove.
Svoje programe on obavlja na nivou cele države, a svoje programske aktivnosti realizuje kroz muzičke, književne, pozorišne, izložbene, dečje, jezičke, folklorne, likovne programe, sopstvenu produkciju, izdavaštvo i slično. Kroz aktivan rad podstiče delatnost organizacija na polju kulture-pružanjem stručne, materijalne, organizacione i druge pomoći.
Kao takva institucija Kulturni i dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj (Srpski kulturni centar) sve više uspeva da okupi, prikaže i prezentuje kulturna ostvarenja, pripadnika srpskog naroda u Mađarskoj, ali isto tako i umetnika iz matice, odnosno, pripadnika srpske dijaspore.
Na polju kulture relevantan je zastupnik Srba u Mađarskoj što svedoči priznanje od strane Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije.
Od 2009. Godine Srpski kulturni i dokumentacioni centar raspolaže svojim prostorijama a od februara 2013. Godine on se i fizički nalazi na „Peštanskom Brodveju“ u ulici Nađmeze broj 49. Na pomenutoj adresi sem kancelarijskog prostora smeštena je i galerija, društveni prostor i kamerna scena Srpskog pozorišta.Na čelu institucije je direktor koga imenuje skupština na period od 5 godina.
Za direktora Srpskog kulturnog i dokumentacionog centra skupština SSM je izglasala Milana Đurića za pomenuti period.
Urednica ove stranice: mirel tomas

 

About the author

Mirel Tomas

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Add Comment

Click here to post a comment