Aktuelno Bečke poete Naslovna Pisci i ostali umetnici

Svetska literatura u knjigama Jovana Đorđevića, promocija u kutku “Bečkih poeta”

DJORDJEVIC OK 341243453rt452

U nedelju, 29. novembra 2015 godine u udruženju “Bečkih poeta” promovisane su knjige, zbir svetske literature, prof. Jovana Đorđevića. ”Lepota svetskog stvaranja”, grandiozna zbirka nauke, filozofije i umetnosti koja je sastavni deo svakog školstva. Vrhunska literatura za one koji nisu imali tu privilegiju u ovim knjigama, odabranih dela, imaju priliku da se podsete na možda zaboravljeno, ili da dodaju nešto i novo. Pisac je pradstavio više naslova: ”Lepota vekovnog stvaranja”, “Korak ispisan perom” i 4 zbirke, ” Šareni svet kazivanja”. Sve zbirke su pojedninačna sabrana dela, a sve zajedno su kao jedna celina. Pisac je to započeo sa sledećim rečima: “ Na pozornici sveta se diže zavesa i pred nama su veliki umovi Aleksandrije, koji su dali nauci sjaj, koji osvetljava stazu saznanja kao što svetionik sa Farosa pokazuje pomorcima put povratnika u luku. Na scenu istorije došle su nove ličnosti: Tesla, Arhimed, Galen, Aristotel, Platon i drugi, koji su sa svojim delima i otkrićima objedinili vekove”….Među najvećima i naše “Gore list”, Nikola Tesla. Prof Jovan Đorđević ga je svrstao na “pozornicu” između starog i novog sveta, među privima! Kao da je na osi zastao svet. Zastao između “tame i svetla”. Na istoj svetskoj pozornici ali u drugom činu, kako ih autor naziva- nalaze se: Rafael, Ticijan, Mikalanđelo, Leonardo da Vinči, koji su svojim delima ovekovečili lepotu sveta i na svojim platnima do “zvezda ” ukrasili . Sa svojim sjajem privukle Kopernika, Galileja i druge. I sve te umove na “istoj svjetskoj pozornici”, u “trećem činu”, zasipa kiša tonova, čije kapi nikoga nisu zaobišle i do današnjih dana istom lepotom zasipaju, brujanjem instrumenata kao poruka koja dolazi sa Betovenovog klavira, Šumanovih i Šekspirovih melodija i niz umova iz svih sfera nauke, literature , tehnike i arhitekture, našli su se u ovoim zbirkama autora Jovana Đorđevića. Piše, Mirel Tomas