Aktuelno Nekategorisano

Društvene mreže nisu bespravni prostor!

Za vreme Korona-isolacije, na društvenoj mreži Facobook-u sve više je onih koji su kulturu zaboravili ili je nisu nikada ni imali. Zatrovane su sve društvene mreže na kojima se sve više pojavljuju oni koje nazivam „nasilnicama“. Velika većina njih je protiv vlasti u Srbiji. Juzeri ne biraju reči kojim napadaju i vređaju vlast. Za mene su te uvrede – uvrede građanima ma gde oni živeli. Među ovom komentarima je i poznati Marko Lopušina i drugi. Pretpostavka, da je Facebook bespravni prostor na kome mogu da iskažu svoje nasilje je pogrešna. Odgovornosti se mogu privesti i ove objave. Moje pitanje i komentar na nedozvoljene i nemoralne komentare bio je sledeći: Društvene mreže nisu bespravni prostor!Za vreme Korona-isolacije, na društvenoj mreži „facobook-u“ sve više je onih koji su kulturu zaboravili ili je nisu nikada ni imali. Pojavljuju se u velikoj većini nasilnici. Nasilje nije samo ono koje se priznaje tek u nekom drastičnom obliku već je nasilje i ono koje počinje sa rečima koje se pismeno ostave za javnost. Takvi komentari služe i drugima za izazivanje nasilja. Zato ih s pravom trebamo kategorisati kao začeće nasilja. Svaki, koji se na društvenim mrežama oglasi sa direktnom pretnjom, uvredama ličnosti ili najčešća reč osuda koja se koristi kao, „trebalo nekog uništiti“ i slično. Na žslosto, najviše je onih koji su protiv vlasti u Srbiji. „Juzeri“ ne biraju reči kojim napadaju i vređaju vlast. Za mene su te uvrede upućene grđanima Srbije ma gde oni živeli. Među oviom komentarima koje sam izdvojila na forograijama, su i poznate ličnosti i drugi. Pretpostavka, da je Facebook bespravni prostor na kome se mogu iskazati nasilja je pogrešna. Odgovornost postoji i za takve objave. Moje pitanje onima koji to rade bilo bi: Zašto ste toliko nekulturni ? Kako možete da se bavite onim za šta niste školovani, jer da jeste ne bi takve izjave davali?
Kakav je način da miržnjom komentarišete izgled jedne žene koja u ovoj korana – krizi učetvuje u kriznom štabu?
Kako je moguće da pravite takve prestupe u današnjem vremenu, kada nam je svačiji posao potreban i umesto da ga cenimo -većina rade suprotno.Da li je neko čuo nekad za emancipovanu ženu, ima li žena pravo izgledati kako ona hoće ili ne? Radili ona svoj posao i ako ne radi isto tako niste vi oni koji će takvim komentarima dovesti do izmene, jedino ćete sebe dovesti do pred sud. Dozovite se pameti ne radite protiv onih koji rade, jer oni sad drže svoju glavu za sve, a ne vi koji komentarišete i koji pokazujete svoju ne kulturu i svoje nasilje i time podcenjujete i nas i naše poreklo . Zatrovat ćemo ove stranice fejsa, jer će nam to preuzeti nasilnici i bezobzirne osobe koje nevode računa da je to isto tako pravno uređen prostor.Ne zaboravite da svaki komentar ostavlja svoj trag i da se moze privesti pravdi a na kraju je sigurno da takve osobe netrebaju da budu naši prijatelji u „fejsu“.
Mirel Tomaš