Aktuelno Naslovna

„Emancipacija ušla na mala vrata“

Danas je godina dana kada smo zatvorili vrata klubu i kulturnim događajima koje je spremalo naše malo pesničko društvo. Očekivanje da će se to sve brzo završiti, nije ispunjeno. Ostalo nam je da uradimo ono šta je moguće i kako je moguće kao i u toku godine samo sa nekolicinom iz društva. Tako smo ovaj praznik, „Dana Žena“ na 8. mart 2021 g. obeležili u malom umetničkom društvu ipak u klubu.

Najbolje bi bilo kada bi svi bli ravnopravni i u praksi, platama i poslovima kako u firmama tako i u kući ali do toga je još veoma dug put i u našem delu sveta. Ali, naše je da radimo i opominjemo.

Najbolje ćemo to na umetnički način:
Katarina Markovic je dala uvod o tome gde i kako je u početku uvedena reč o, Dana žena ili 8. marta, ko su bili prive žene – ideolozi koje su uspele da omasove i naprave pokret za ženske prava kao ljudska prava. Prešla je u kratkim rečenicama celu planetu na kojoj gori potreba za emancipacijom.

Toliko o istorijskim vezama ali, samo istorijat ma koliko napisan zabavno ne bi bio zabavan da nije i drugih poruka. Najmlađi naš član, princezica kako je nazivamo, Noemi Božinovic samo 11 g., pročitala nam je spjev o tome kako ko deli ili ne deli kao što to čini majka, pesma pod nazivom, Ko pravedno deli?, Sandra Belmuš pročitala je svoju autorsku pesmu, „Božanstvena ženo“, Mirel Tomaš (moja malenkost) priču,“ Šta nam to radi emanzipacija“ u kojoj je na šaljiv opisano kako smo preuzeli ne samo muške polsove već i mušku nespretnost. Ali, najbolju poruku poslao je pričom „Noć u ormaru kao švaler“ kojom je na zabavan i na dostojan način poručio i vrednovao žene i na ovaj način. Sve to se može videti iz snimljenog materijala na Yutub stranici bečkih poeta.