Razno

OVAJ GRAD POMAŽE DA BUDETE SPREMNI ZA SVAKI POSAO

Ovu kao i druge teme možete pročitati
u ovom besplatnom listu „wien.at“-grada Beca. Tema, koja je na ovoj naslovnoj strani moze interesovati nezaposlene a, takodje i mlade. Pod naslovom: „Mladi ljudi koji su danas još bez škole posla već sutre mogu biti profesionalni saradnici“.
Oni si postaviili i broj telefona na koji možete naručiti ovaj besplatni mali ali vredan listić.Tel.01/27755 City & Life.
Zatim imamo i druge brojeve u vezi sa ovim poslom: Kümmer-Nummer: Für Lehre und Beruf. Gratis.Tel. 0800 20 20 22.
Osim toga objavljen je po drugi put sledeći tekst.
„Reparieren statt einfach wegwerfen“
Znači, poprevite a nemojte jednostavno bacati.
U drugom slučaju i ako sebi ne želite popraviti neke mašine u domaćinstvu a onda možete da pozovete broj. tel. 01/277 55 22, i da potražite besplatnu brošuru u kojoj ima više objašnjenja o tome, šta da se uradi sa stvarima koji nam se pokvare u mesto da platimo za otpad.

AKTUELNO