PRILOZI

„Srpski knjizevni stvaraoci u Austriji“ -delo Mag. Borka Ivankovća

Piše:Herman Stjepan Stojanović /Mag. Borko Ivanković održao je ove subote, u prostorijama  Srpske Pravoslavne  crkve  Svetog Save u Beču,  predavanje o Srpskim stvaraocima u Austriji. Gosta i njegov rad nam je predstavio predsednik Prosvjete prof.   Điđa Mijalković. Povod za ovaj korak je bio je diplomski rad Borka Ivankovica. Kroz rad  u institucijama Austrije gde je Borko Ivanković bio nameštenik  a,  koje su sarađivale sa našim građanima, ustvari bile su savetodavno-informativne ustanove specijalno za integraciju stranaca. Tako je bio  na samom bogatom  izvoru  informacija. Obradio ih je i klasificirao pod jednim naslovom ih prikazao široj javnosti. Za tu temu bi bila potrebna najmanje 4 predavanja ali u skraćenoj verziji  je  najbitnije obuhvaćeno. Od Vuka, Dositeja do savremenih pisaca koji su bili brojni na ovom predavanju. Živa  diskusija prisutnih je  u nastavku programa, iskorištena  za neka pitanja koja  su uvek otvorena, kao  rad i  odnos pisaca u rasejanju i matici. Želje i mogućnosti, kao i  popularisanja naših književnih ostvarenja u zemlji  i svetu.Nije ništa konkretno utvrđeno ni dogovoreno ali su korisni predlozi ostali za vremena kada se“ Srbi slože“ !?. Večito otvoreno pitanja su i,  da trideset i kusur godina slušam priču: „da bi smo u Beču trebali imati neku zgradu pod čijim bi se krovom nalazila biblioteka, per sala  za vežbanje folklora ili   eventualnu pozorišnu salicu, par biroa za koordinaciju  rada na kulturnom polju“. Sve je to lepo, pohvalno i poželjno ali ostaje ipak iluzija bez obzira ko, od onih koji su na pozicijama izjavljivali – kako su i oni  zainteresovani  za  tu ideju.
Piše:
Herman Stjepan Stojanović
  

AKTUELNO