Aktuelno Početna Reč urednika

Branko Karakaš/ Sećanje na kompozitora.

Branka Karakaša sam upoznala u Beču sa njegovom suprugom Draganom i kćerkom gde su živeli u 7 bečkom kvartu gde su se preselili posle poslednjih ratnh zbivanja na našim prostorima. Dolazio je na manifestacije koje sam organizovala i objavila sam promociju njeogovih sakupljenih dela na Yutubu. Bio je do kraja svog život aktivni sakupljaš naših narodnih pesama za koje je on napisao i note i objavio ih da bi ih sačuvao . Poslednje godine života uradio je još dve knjige narodnih pesama sa notama, jedna je zbirka najlepših makedonskih i srpskih narodnih pesama sa notama, koje ponosno čuvam /vidi foto/ moja malenkost. Mirel Tomas

…Preuzimam članak sa udruženja kompozitora Srbije: .. Branko Karakaš, kompozitor, pesnik, muzikolog, reditelj, kritičar i prevodilac.Rodjen je 02. maja 1930.g. u mestu Laki, Makedonija. Završio je Vojno-muzičku školu u Zagrebu (violina i truba), Srednju muzičku školu i muzički odsek Pedagoške akademije u Skoplju i Fakultet za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Studirao je i čistu filozofiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju, gde mu je odobrena doktorska teza «Pesme kao sredstvo propagande». Materijal ove doktorske teze objavio je u knjigama «Pesme iz partizanske kolone» i «Muzika na partizanskim stazama».

Kao član dječjeg zbora nastupa u Zagrebačkoj operi. Od 1947.g. muzičar je u vojnom orkestru Skopske armijske oblasti (trubač i violinista), povremeno nastupa u Skopskoj filharmoniji i Operi, kompozitor je i muzički ilustrator predstava Dramskog teatra u Skoplju. U tom periodu stalni je muzički kritičar lista Nova Makedonija. Saradjuje sa brojnim listovima i stručnim časopisima iz oblasti književnosti i muzike u zemlji i inostranstvu.

Godine 1961. prelazi u Beograd, gde postaje šef za Muzičku popagandu i izdavačku delatnost u Muzičkom odeljenju Saveznog sekretarijata za Narodnu odbranu. Istovremeno je glavni i odgovorni urednik Biltena Saveza kompozitora Jugoslavije, član je redakcije časopisa «Pro musica», organizator i reditelj brojnih jubilarnih i protokolarnih programa na najvišem nivou, scenarista i reditelj Festivala zabavnih i vojničkih pesama i koračnica, Medjunarodnog festivala duvačkih vojnih orkestara «Susreti na Miljacki» u Sarajevu (preko 70 vojnih orkestara iz celog sveta), a kao pukovnik muzičke službe dolazi na mesto direktora Umetničkog ansambla JNA 1981.g. Autor je muzike i ko-reditelj otvaranja Mediteranskih igara u Splitu i Zimske olimpijade u Sarajevu. Na studijskim putovanjima i turnejama gostovao je u više od 30 zemalja sveta. Od 1990.g. nastavlja rad kao slobodni umetnik. U poslednjoj deceniji pretežno boravi i deluje u Beču.

Najpoznatija dela su mu četiri celovečernja baleta: «Galeb»(1982), «Ljubav na pesku»(1985), «Baletska svita» u 9 stavova,(1989), kao i «Evropljanka u New York-u» (2002). Njegov opus čini i preko 300 kompozicija raznih žanrova (dečje pesme, popularne pesme, koračnice, solo-pesme, razne kompozicije za hor, zabavni, revijski i simfonijski orkestar, muzika za teatar, televiziju, radio i film, što je snimljeno na više od stotinu gramofonskih ploča, audio i video kaseta i CD-a.

Medju značajne publikacije spadaju «Antologija posleratnih makedonskih pesnika» (1960), «Makedonski muzički stvaraoci» (1970), «Himne sveta» (1971), «Muzički život u JNA 1945-1985» (1987), «Antologija na makedonski narodni pesni – Antology of Maceodnian Folk Songs» (1995), «Pesme sa ukusom suzavca» (2001), «Antologija narodnih pjesama Crne Gore – Anthologie der Volkslieder von Montenegro» (2006), 17 zbirki poezije, 93 muzička zbornika sa oko 10.000 pesama različite tematike, preko 200 poetskih tekstova i libreta za razna muzička dela. Medju njima su i libreto za prvu omladinsku rok-operu kompozitora Djele Jusića «Ho-ruk», premijerno izvedene u Zagrebu, kantata «U ime domovine» kompozitora Krešimira Baranovića i oratorijum «Ep o slobodi» kompozitora Borisa Papandopula, obe premijerno izvedene na Dubrovačkim ljetnim igrama. Tu spada i 26 knjiga prevoda makedonske beletristike i preko 30.000 prepevanih stihova sa makedonskog i ruskog jezika. Periodika: Autor više od 700 kritika, članaka, eseja, komentara i naučnih radova u preko 50 listova, stručnih časopisa i publikacija u zemlji i inostranstvu. Članstvo u profesionalnim udruženjima: u nekadašnjoj Jugoslaviji: Član Saveza kompozitora, član Saveza književnika i član Saveza prevodilaca, u nekoliko mandata i predsednik Udruženja kompozitora Srbije.

Nagrade i priznanja:

Dobitnik je brojnih domaćih i stranih priznanja i odlikovanja, počasnih medalja, povelja i plaketa, medju kojima su Savezna nagrada «4. juli», kao i 57 nagrada na raznim konkursima i muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu. Jedan je od retkih stranaca kojem je dodeljena Velika medalja SAD «Spirit of 76», povodom 200 godina stvaranja Amerike.

AKTUELNO